Tyck till!

Här kan du som patient eller remittent lämna synpunkter eller dela med dig av dina upplevelser på annat sätt än
 genom de kvalitetsenkäter som vi lämnar ut i samband med avslutad behandling. 

Naturligtvis kan även du som inte är vare sig patient eller remittent hos oss meddela dina åsikter här. 

Alla synpunkter går till vår kvalitetschef som i sin tur tar upp dessa i ledningsgruppen och ansvarar för återkoppling till den som lämnat synpunkt.

Lämna kontaktrutorna tomma om du vill vara anonym. 
Önskar du återkoppling per mejl och dialog ber vi dig
 fylla i kontaktuppgifterna nedan.