Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Nämndemansgården öppnar upp sin högskoleutbildning

Nämndemansgården driver tillsammans med Ersta Sköndal högskola en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol/drogberoende. Det finns en stor efterfrågan av kurser på högskolenivå som är har fokus på beroendeproblematik, inte minst med relationell inriktning. Nämndemansgården driver tillsammans med uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol/drogberoende. Utbildningen är på 15 högskolepoäng och löper under två terminer.

Vi har sedan 2012 utbildat drygt 40 av våra medarbetare och det har varit ett stort positivt gensvar. Framförallt i förhållande till frågor om förhållningssätt, bemötande och förståelse för hur stark relationen till droger kan vara.  Man kan säga att utbildningen mest handlar om vikten av det relationella perspektivet i behandlingsarbete med teman som anknytningsstilar, Mindfulness, dialogiska samtal, affektreglering och maktperspektivet i rollerna behandlare-patient. Lärarstaben i utbildningen är några av landets mest välmeriterade inom psykoterapi och behandling av människor med beroendeproblematik.

Den utbildningsomgång som avslutas nu i December har haft en blandad grupp med deltagare från Nämndemansgården och externa deltagare. Det har varit en succé som vi har tänkt att upprepa under 2016. Det innebär att det finns 6-8 externa platser i kursen som startar i slutet av februari 2016. En av grundförutsättningarna är att du arbetar med människor idag och vill bredda kompetensen kring relationellt arbete med människor som har alkohol– drogberoende.

Är du intresserad? Kontakta Verksamhetschef Tobias Sahlin tobias.sahlin@namndemansgarden.se

Visa från

till

 • 19 januari 2018

  Nämndemansgården söker två Affärsområdeschefer som vill göra avtryck!

  Nämndemansgården i Sverige AB arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i ar...

  Läs hela artikeln

 • 18 januari 2018

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari Nu på fredag finner ni oss på mässan i Malmö och där ni även får chansen att lyss...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Spelberoendes rätt till behandling & stöd via sjukvården 2018

  Från och med 1 januari 2018 blir kommuner och landsting skyldiga att förebygga och erbjuda stöd och behandling till personer med spelberoend...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Summering 2017 - ett motiverande år

  Nytt År och vi vill tacka för ett underbart arbete tillsammans med medarbetare, kunder och kliente under årets gång! Under 2018 kommer mycke...

  Läs hela artikeln

 • 21 december 2017

  Vi fortsätter vårt samarbete med Ersta Sköndal Högskola – Är du intresserad?

  Mycket forskning pekar på relationers betydelse i arbetet med personer med alkohol-/drogberoende och annan psykisk ohälsa. Nämndemansgården ...

  Läs hela artikeln

 • 22 november 2017

  Sista HR-dagarna för 2017 nu på fredag i Göteborg – Kom & träffa oss

  Kom förbi vår monter eller lyssna till vår talare Thomas Lundblad som kommer beröra ämnet hur man bör agera vid beroende på arbetsplatsen!

  Läs hela artikeln