Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Mobila lösningar hjälper patienter hålla sig nyktra

Med hjälp av en mobilapp och en trådlös alkomätare ges nu hopp till människor med beroende som behöver hålla sig nyktra. Den nya tekniken kommer att testas och utvärderas på patienter från Nämndemansgården och Akademiska sjukhuset.

-Projektet är ett viktigt steg i Nämndemansgårdens utveckling inom mHälsa (mobil hälsa), säger Maria Martinsson, VD på Nämndemansgården. Vi har tillsammans med Kontigo Care, som utvecklat tekniken, samt Akademiska sjukhuset arbetat i cirka ett år och tekniken är nu redo att testas på ett hundratal av våra patienter i ett gemensamt forskningsprojekt.

Den nya tekniken ger användaren och behörig personal möjlighet att hjälpas åt för att nykterheten ska bibehållas. Ett antal gånger per dag uppmanas användaren att genomföra ett nykterhetstest via den trådlösa alkomätaren samtidigt som mobilkameran tar ett foto. Informationen blir tillgänglig för behandlade personal, exempelvis inom efterbehandlingen, det skapar möjlighet att sätta in extra resurser tidigt om det behövs.

-För oss är det viktigt att den enskilde individen tar ett eget ansvar för sitt fortsatta tillfrisknande och därför kommer det självklart finnas en frivillighet i om man vill ha detta extra stöd eller ej, säger Maria. På sikt ser man fler möjligheter med olika typer av lösningar inom m-hälsa och faller detta test väl ut, så kan Maria tänka sig att fler patienter får tillgång till liknande teknik.

-Liksom inom den övriga hälso- och sjukvården behöver vi inom beroendevården ta tillvara de möjligheter som den snabba utvecklingen inom eHälsa medför. Alla insatser som kan hjälpa våra patienter att nå sina behandlingsmål innebär både en mänsklig och samhällsekonomisk vinst. Samtidigt är det oerhört viktigt för oss att nya lösningar utvecklas och utvärderas i ett vetenskapligt sammanhang vilket denna studie är ett exempel på, avslutar Maria. Projektet delfinansieras av Vinnova inom ramen för satsningen ”Innovationer för framtidens hälsa”.

Visa från

till

 • 19 januari 2018

  Nämndemansgården söker två Affärsområdeschefer som vill göra avtryck!

  Nämndemansgården i Sverige AB arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i ar...

  Läs hela artikeln

 • 18 januari 2018

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari

  Välkommen att träffa oss på HR-dagarna i Malmö 19 januari Nu på fredag finner ni oss på mässan i Malmö och där ni även får chansen att lyss...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Spelberoendes rätt till behandling & stöd via sjukvården 2018

  Från och med 1 januari 2018 blir kommuner och landsting skyldiga att förebygga och erbjuda stöd och behandling till personer med spelberoend...

  Läs hela artikeln

 • 29 december 2017

  Summering 2017 - ett motiverande år

  Nytt År och vi vill tacka för ett underbart arbete tillsammans med medarbetare, kunder och kliente under årets gång! Under 2018 kommer mycke...

  Läs hela artikeln

 • 21 december 2017

  Vi fortsätter vårt samarbete med Ersta Sköndal Högskola – Är du intresserad?

  Mycket forskning pekar på relationers betydelse i arbetet med personer med alkohol-/drogberoende och annan psykisk ohälsa. Nämndemansgården ...

  Läs hela artikeln

 • 22 november 2017

  Sista HR-dagarna för 2017 nu på fredag i Göteborg – Kom & träffa oss

  Kom förbi vår monter eller lyssna till vår talare Thomas Lundblad som kommer beröra ämnet hur man bör agera vid beroende på arbetsplatsen!

  Läs hela artikeln